Omassa elämässäni kiinnostus vieraisiin kieliin näkyy siinä, että...
- tykkään tutustua vieraisiin kulttuureihin ja matkustella paljon.
- luen vieraskielistä kirjallisuutta
- Työskentelen vieraalla kielellä

Omassa elämässäni kiinnostus äidinkieleeni näkyy siinä, että...
- teen menukortteja
- luen paljon kirjallisuutta
- pyrin korostamaan suomen kielen omaperäisyyttä ja ainutlaatuisuutta vieraisiin kieliin verrattuna


Omassa elämässäni kiinnostus englannin kieleen näkyy siinä, että...
- luen englanninkielisiä kirjoja
- kuuntelen englanninkielistä musiikkia
- katselen englanninkielisiä elokuvia
- käytän englannin kieltä matkustellessani
- Katson mielelläni englanninkielisiä ohjelmia

Omassa elämässäni kiinnostus ruotsin kieleen näkyy siinä, että...
- käytän aikaani ko kielellä lukemiseen ja Pohjoismaissa matkustamiseen. Ruotsinkielisiä sähköpostikavereitakin minulla on...
- katson ruotsinkielisiä tv-ohjelmia ja elokuvia
-
-
Omassa elämässäni kiinnostus saksan kieleen näkyy siinä, että kuuntelen saksalaisia salapoliisisarjoja....
-
-
-
Omassa elämässäni kiinnostus ranskan kieleen näkyy siinä, että...
-
-
-
Omassa elämässäni kiinnostus [esperanton] kieleen näkyy siinä, että suraan ILEIn tapahtumia...
-
-