Tietotekniikka terveydenhuollossa


SAHU, ASTI, Vahu

- potilashallintojärjestelmät
==> sähköisen kirjaamisen periaatteet
- seurantajärjestelmät
- rekisterit
==> KANTA-arkisto
- sähköinen resepti
- sähköinen potilaskertomus
- lääke- ja riskitiedot
MEDIPRO-vastaanotto-ohjelmisto


Tietotekniikka kehityksen tukena


LANU, Vamm

- lapsi ja tietokone
- apuvälineet ja helppokäyttötoiminnot
- opetusohjelmat ja pelit
Ohjelmien asentaminen, testaaminen ja poistaminen

Tietotekniikka sosiaalialalla


MIPÄ, Vamm, Lanu, Vahu

- netin tiedonlähteet
- järjestöjen ja julkishallinnon palvelut
- asiakasrekisteritTyönhaku


- työllistymisen mahdollisuudet
- työnhaun menetelmät
- työnhakuasiakirjat
- työhönottohaastattelu

Työsopimuksen tekeminen

- mistä asioista oikeasti voi sopia?

Työehtoihin perehtyminen(Kehittämistehtävän laatiminen)


(Oppimistehtävä: Tietotekniikka omassa työssä)